Opleidingstraject

Werknemers met de zin en het potentieel om een onderneming te starten kunnen aan het opleidingstraject deelnemen. Voor de opleiding werkt Cronos groep samen met de Antwerp Management School, die dit opleidingstraject op een kritische manier bekijkt en de impact ervan meet.

Het opleidingstraject is gebaseerd op effectuation van Prof. Dr. Sara Sarasvathy. Effectuation bestaat uit vijf succesprincipes die steeds terugkomen in succesvol ondernemerschap, maar ook haaks staan op wat ons geleerd is.

Elk van de vijf principes wordt uitvoerig behandeld in onze opleiding. Dit gebeurt door het geven van interne sessies zowel binnen als buitenshuis waarin de nadruk ligt op het ‘doen’. Ook inspirational speeches, huisopdrachten en het lezen van boeken staan op het menu.

De sessies worden telkens gegeven door specialisten, omdat we bij elke sessie vertrekken vanuit kennis en kunde.

1. Bird in the hand

Het ‘Bird in the hand’ principe: wacht niet tot het geniale miljardenidee je in de schoot valt, maar leer eerst te roeien met de riemen die je hebt. Start met wie je bent, wat je weet en wie je kent. En niet noodzakelijk met een vooropgesteld doel. Begin met te kijken welke zwaluw je al in handen hebt, in termen van vaardigheden, middelen en een netwerk.

2. Affordable loss

Het ‘Affordable loss’ principe: hoeveel van de beschikbare middelen ben je eigenlijk bereid in te zetten om te bereiken wat je wilt. Kun je je dat veroorloven? Wat is deze ondernemende activiteit me echt waard? Door jezelf deze vragen te stellen, verschuif je het ondernemersperspectief van ‘investeren’ naar ‘resultaat’

3. Crazy Quilt

Het ‘Crazy quilt’ principe: een interessant principe voor succes. Dit principe stelt centraal dat je moet samenwerken met anderen die in jouw zakelijk idee geloven. Ieder voor zich investeert niet meer dan hij of zij zich kan veroorloven. Ieder draagt bij aan het grotere geheel, waardoor veel verschillende vaardigheden en netwerken beschikbaar komen.

4. Lemonade Concept

Het ‘Lemonade’ principe: dit principe is eigenlijk een heel optimistisch principe, het tegenovergestelde van ‘overal beren op de weg zien’. Sta juist open voor verrassingen en benut ze in je voordeel, laat die beren broodjes smeren. Zie ze dus als een nuttige toevoeging en niet als te mijden hindernissen. Het ondenkbare blijft niemand die zijn nek uitsteekt bespaard, net zomin als iemand die zijn kop in het zand steekt.

5. Pilot in the plane

Het ‘Pilot in the plane’ principe: bij dit principe staat centraal dat je zelf door jouw handelingen de toekomst kunt maken en dus bepalen wat er met een trend gebeurt, en niet andersom. Co-creëer de toekomst met middelen die je beheerst en met zelfverkozen partners.