Inspiratie

De Cronos groep haalt zijn inspiratie mede uit het welbekende verhaal van The Lunar Society. The Lunar Society was een opmerkelijke samenwerking van begaafde en veelzijdige wetenschappers, ondernemers, uitvinders en denkers. Zij kwamen samen in Birmingham, van 1765 tot 1813, op de maandagavond dicht bij volle maan omdat er dan genoeg licht was om ’s nachts nog naar huis te kunnen reizen met paard en kar.

Het wordt algemeen aangenomen dat de Lunar Society naast de Royal Society de belangrijkste ontmoetingsplaats was voor wetenschappers, uitvinders en filosofen gedurende de tweede helft van de 18 de eeuw.

De Lunar Society leden waren geïnteresseerd in wetenschap maar nog meer in de applicatie van die wetenschap vooral voor manufacturing, mijnbouw, vervoer, onderwijs,gezondheidszorg en nog veel meer. Zij waren als het ware het revolutionaire comité voor de belangrijkste omwenteling van de 18 de eeuw namelijk de industriële revolutie.

Vol overtuiging en zeer zelfbewust wilden ze de wereld veranderen voor altijd en ze geloofden dat wat zij deden het lot van de mensheid zou verbeteren.

The good life is more than material decency, but should be based on material decency

Volgens Jacob Bronowski zou hun motto ‘The good life is more than material decency, but should be based on material decency’, kunnen zijn. Zij geloofden dat, door het verhogen van productiecapaciteit, zij ‘material decency’ konden brengen voor iedereen en voor een belangrijk deel (voorzover het de ontwikkelde wereld betreft) hebben ze ook gelijk gekregen.

Historici spreken van de ‘Midlands Enlightenment‘, waarvan de Lunar Society het hart was. Meer dan anderen uit hetzelfde tijdsgewricht lag hun nadruk op : ‘Going beyond thought, putting theory into practice and translating ideas into action’.

Zij waren bijna zonder uitzondering zeer humaan begaan, bezorgd om het lot van de ‘gewone’ man, tegen slavernij. Zij geloofden in ‘private property’, kapitalistische ‘self-help’ en ondernemerschap en in de idealen van de verlichting en streefden naar een reductie van de macht van de aristocratie en de godsdienst als instituut. Een aantal van hen was maatschappelijk zeer actief.

En tegelijk amuseerden zij zich heel sterk. Hun meetings waren ‘fun’ en ‘intellectually stimulating’ en ze noemden zich niet zonder zelfspot ‘the Lunatics’.

De geschiedenis herhaalt zich niet maar we leven wel in nog interessanter tijden. Het begin van de Information Age hebben we al meegemaakt of maken we nog steeds mee. De ‘Digital Revolution’ of ook genoemd ‘The Third Industrial Revolution’, als eerste fase binnen de Information Age,  is nog volop bezig en zorgt voor een ingrijpende transformatie  van hele economische sectoren.

Juist zoals ‘The Lunar Society’ leden, 300 jaar geleden, zien we opnieuw een opportuniteit om met behulp van wetenschap en technologie en veel ‘bloed, zweet en tranen’ van ‘a lot of good men’ onze wereld fundamenteel en ten goede te veranderen.

Misschien kunnen we daar met Cronos Groep een hele kleine bijdrage toe leveren.