Over dit project

Pinakes, de referentie op het vlak van updatet contactgegevens van 126 000 beslissingsnemers (politieke mandatarissen, leidinggevende ambtenaren…) en 25 000 organisaties uit de publieke sector, de sociale sector en culturele sector en het middenveld, had nood aan een degelijke ICT partner.

Die keuze was niet eenvoudig omdat Pinakes net een jaar had geïnvesteerd in de modernisering van de back-office applicatie “Callimachus”. Deze applicatie wordt door de dataredacteurs dagdagelijks geconsulteerd en ge-updatet om te voorzien in 95% datakwaliteit.

Echter had de toenmalige ICT partner niet de juiste technologische keuzes gemaakt om een platform te bouwen dat naar de toekomst kon voorzien in een on-line plaform. Deze strategische keuze moest er voor zorgen dat de gegevens kunnen geconsulteerd en geüpdatet worden door interne en externe dataredacteurs en klanten. Daarnaast moest het mogelijk zijn dat er geïntegreerd kan samengewerkt worden met collega data aanbieders en klanten.

Hiervoor keerde Pinakes zich tot Rhea dat er in eerste instantie heeft voor gezocht dat de bestaande Pinakes diensten bleven functioneren door het stabiliseren van de bestaande applicatie.

In een tweede fase werd de strategische business visie afgetoetst naar technologische middelen. Schaalbaarheid, mobiel, beschikbaarheid, prijs, eenvoud, onderhoudbaarheid, enz… werden in deze studie bekeken. Microsoft, Vidyano en het Microsoft Azure Cloud platform werden als technologische middelen gekozen.

Door te kiezen voor Rhea, Vidyano en Microsoft Azure heeft Pinakes een technologische voorsprong tov van concurrenten. Door te kiezen van web en cloud technologieën heeft Pinakes nu de middelen ter beschikking om de operationele werkzaamheden en data kwaliteit te maximaliseren. Zij kunnen snel inspelen op veranderende marktsituaties en toekomstige noden van klanten en interne en externe medewerkers.

Categorie
Succesverhalen